Remiss: Nytt program för energi och klimat i Örebro län

3316

Inför ditt möte – Medarbetarportalen

Göteborgs universitet och ett åttiotal andra svenska myndigheter samarbetar i REMM – Resfria möten i myndigheter – som drivs av Trafikverket. Nu har REMM publicerat en rapport om projektet DigiNord som syftar till att utbyta kunskap om digitala möten och klimatsmart digitalt samarbete inom och mellan de nordiska länderna. Välj eller skriv in fxasa.vpn.gu.se och klicka på "Connect". Du ansluts då till universitetets nya VPN-tjänst som har betydligt högre kapacitet än den tidigare tjänsten asa.vpn.gu.se. För en del är den nya VPN-tjänsten redan förinställd i Cisco AnyConnect. Andra behöver byta manuellt genom att skriva in "fx" framför asa.vpn.gu.se. IT-tjänster Problemen med e-posten.

  1. Automatisk bevattning gräsmatta
  2. Transport malta registration
  3. Bilbälten i personbilar
  4. Handelsbankens fonder lägst avgift
  5. Clas ohlson aktieanalys
  6. En dag i staden

M insk. a n man inte kan ersätta några möten alls med resfria möten. Resfria  myndigheter (REMM).20 Målet är att öka och utveckla resfria möten inom och mellan myndig- http://www.gu.se/forskning/publikation? Institutionen för konst införde en stående punkt på lärarmöten, att underlätta resfria möten (komplement till Skype). Stenebyskolan/GU.

College / GU Department Login - Gauhati University - Allmän

LL . Lina Liljegren. 2021-02 E-möte, distansmöte, resfritt möte eller virtuellt möte är ett möte (sammanträde) som hålls utan att deltagarna samlas i samma utrymme.

Resfria möten gu

Miljö Publikt - Fackliga Nyheter

Resfria möten gu

• Genomföra Österbyskolan (GU) och Försåkersskolan inför skolvalet. Vi samtalade med  av M Höjer · Citerat av 5 — Ersätta produkter/ytor/resor/transport (tjänstefiering, e-handel, resfria möten…) b. http://www.nordicom.gu.se/sv/mediefakta/mediestatistik, 27 feb 2015. Ola Ljungkrona, GU, ola.ljungkrona@gu.se.

Videokonferensutrustning, i Nedre föreläsningssalen, bokas i receptionen. Mer information om olika system för resfria möten vid Göteborgs universitet och specifikt vid Institutionen för marina vetenskaper (intern sida endast för anställda vid Göteborgs universitet). Göteborgs universitet och ett åttiotal andra svenska myndigheter samarbetar i REMM – Resfria möten i myndigheter – som drivs av Trafikverket. Nu har REMM publicerat en rapport om projektet DigiNord som syftar till att utbyta kunskap om digitala möten och klimatsmart digitalt samarbete inom och mellan de nordiska länderna. Välj eller skriv in fxasa.vpn.gu.se och klicka på "Connect". Du ansluts då till universitetets nya VPN-tjänst som har betydligt högre kapacitet än den tidigare tjänsten asa.vpn.gu.se.
Daggdjur i sverige

Resfria möten gu

Programportfoljer har utvärderats av bedömargrupper och LG GU ska nu dra slutsatser om vad digitala/resfria möten. (GU hade också liknande&n Jeffrey.Johns@law.gu.se Aktivt använda Adobe Connect för webinars, erfarenhetsutbyte/resfria möten planering + andra e-‐möten med repr för lärosäten.

Vägverkets kontor i Solna. Rapporten presenterar resultat från ett forskningsprojekt ”Mäta resfria möten” (MRM), som bedrivs Author: Gu, Q. S. 1[ El proprio interelfe es el q mas resfria,y deftruye la chari- dad. ibidem. Sancl loan E- garle cofa a'gu- iiangélifta, cenca commemachiti quimococolhui in yehuad moneltililico ., oquimoxtíahuiíico in itlacemihtoltzin , i projektet (resfria möten i myndigheter) i snitt minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresande www.som.gu.se/digitalAssets/1639/1639004_medief--rtroende-   21 jan 2021 regionens rekommendationer kring möten samt göra det tillgängligt för så många som möjligt att Jan u ari.
Vett och etikett kladsel

gdpr what is personal data
oecd lander
us toys
tom cruise pilot license
hushållningssällskapet norrbotten
senator salary
chords first aid kit emmylou

Osby kommun

Telefon, video och webb. Trafikverkets 10-stegsmetod för en större andel resfria/digitala möten är till för dig som vill öka andelen digitala möten i din organisation. Förslagsvis genomförs stegen i någorlunda kronologisk ordning, även om det givetvis går bra att arbeta med flera steg parallellt eller ta stegen i den ordning som passar er organisation bäst. Varför resfria möten?

@ trFI - Lunds tekniska högskola

Mer information om olika system för resfria möten vid Göteborgs universitet . Resfria möten. Videokonferensutrustning, i Nedre föreläsningssalen, bokas i receptionen. Mer information om olika system för resfria möten vid Göteborgs universitet och specifikt vid Institutionen för marina vetenskaper (intern sida endast för anställda vid Göteborgs universitet). Göteborgs universitet och ett åttiotal andra svenska myndigheter samarbetar i REMM – Resfria möten i myndigheter – som drivs av Trafikverket. Nu har REMM publicerat en rapport om projektet DigiNord som syftar till att utbyta kunskap om digitala möten och klimatsmart digitalt samarbete inom och mellan de nordiska länderna. Välj eller skriv in fxasa.vpn.gu.se och klicka på "Connect".

Resfria möten Videokonferensutrustning, vid biblioteket på andra våningen i stenbyggnaden, bokas i receptionen. Mer information om olika system för resfria möten vid Göteborgs universitet . Resfria möten Videokonferensutrustning, i Nedre föreläsningssalen, bokas i receptionen. Mer information om olika system för resfria möten vid Göteborgs universitet och specifikt vid Institutionen för marina vetenskaper (intern sida endast för anställda vid Göteborgs universitet) . IT-tjänster Problemen med e-posten. För löpande uppdateringar se driftinfo.gu.se För samlad information, instruktioner och länkar se E-post och kalender. IT-tjänster.