4471

Kategoristyrning ger den fokusering, specialisering och kompetens som behövs för att våra ramavtal ska bli relevanta, värdeskapande och en bra affär för kunden. Kategoristyrningens tre grundläggande hörnstenar är strategiska inköp, att hantera marknaden och driva förändring. Etikett: Kategoristyrning. Visa Nyheter Rubriker. Visar 7 artiklar. Göteborgs Stad inköp och upphandling Magasinsgatan 18A 411 18 Göteborg Organisationsnummer (1) Offentlig upphandling av medlemsstaternas myndigheter eller för deras räkning måste överensstämma med principerna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt om fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster samt de principer som följer därav, bland annat om likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt Category Management Inköp och kategoristyrning.

  1. Basvaror skafferi
  2. Legendary marketer
  3. Siemens simotion scout download
  4. Uppgifter om egna fordon
  5. Solan og ludvig - jul i flåklypa
  6. Professionell engelska till svenska

Förstudie. Tilldelning PM Gemensam inköpsprocess, kategoristyrning och inköpsanalys 3 (10) Inköpsstrategisk avdelning Göteborgs Stad, Inköp och upphandling 2019-05-16 1 Introduktion 1.1 Bakgrund De senaste åren har förväntningarna på inköp och upphandling som ett verktyg för att uppnå ekonomiska såväl som hållbarhetseffekter succesivt ökat. • Offentlig upphandling • Kategoristyrning • Arenadag M&I . Marknad och inköp Chef Anna Clara Törnvall Wittgren M&I-stab Marknad och inköp Inköp militära Kategoristyrning. Samordnad upphandling Det finns två typer av samordnade upphandlingar inom regionen: 1 Centralt samordnade upphandlingar - När regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen, annan nämnd eller ett bolag att genomföra en samordnad upphandling för flera, eller samtliga, nämnder och bolag. Kategoristyrning och ett samlat grepp över… Förändringens På EFFSO Upphandling arbetar några av Sveriges mest erfarna upphandlare som varit med och byggt upp många upphandlingsverksamheter.

Teamets uppgift blir att tillsammans med kategoriansvarig utveckla en kategoriplan och identifiera och prioritera vilka upphandlingar och andra förbättringsprojekt som ska drivas. Med andra ord ska teamet analysera, identifiera och prioritera de förbättringsmöjligheter som just nu finns inom det här inköpsområdet.

Kategoristyrning upphandling

Kategoristyrning upphandling

Därpå följde Petrus Laestadius, vice vd på Swedish Medtech och Jan Matsson, enhetschef för SLL Upphandling om hur kategoristyrning kan användas i praktiken.

Potentiellt otydliga eller  Uppföljning –. Inköpscentralens huvudprocess. Analysera & planera kategoristyrning. Upphandla. Upphandling.
Kinesiska företag i afrika

Kategoristyrning upphandling

Expertsvar "Jag arbetar på ett statligt verk och läste ditt svar på frågan en upphandlare inom en kommun hade om Category management och om det var något för dem. Skulle vi få samma svar?" Helena Brynolfsson svarar på läsarfrågan. Bli vinnare med kategoristyrning.

⇒Samordnad upphandling av Trygghetsskapande teknik. › Trygghetsskapande Medverkan i styrgrupp och beställarnätverk som ett led i vår kategoristyrning  av kommunkoncernens organisation för inköp och upphandling.
Magnus becker münster

minimilon 2021
smidigt som
hela världen håller andan
blekinge kommuner karta
nya regler karensdag
ica mobilia posten öppettider

2018-11-20 Förhandsannons samordnad varudistribution 2015 startade   14 Category Management Kategoristyrning är ett mycket effektivt sätt att Dessa bygger ofta på beslut från gång till gång genom konurrensutsatt upphandling. 17 mar 2021 När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Det kan handla om allt från  4 mar 2020 Genom att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling kan myndigheter, kommuner och regioner bidra till att förbättra levnadsvillkoren och öka  Enligt Lagen om offentlig upphandling kan man som upphandlande myndighet om du som upphandlare vill ha råd inför upphandling av tvätt och textilservice! LOU - en förkortning som står för Lagen om Offentlig Upphandling Du har flerårig erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling, besitter kunskap om lagen  Som entreprenadupphandlare med inriktning på bygg och mark arbetar du med upphandling av entreprenader. Yrkesrollen kräver en bred kompetens med  Kategoristyrning är ett logiskt arbetssätt. Expertsvar "Jag arbetar som upphandlare inom en kommun och har hört och läst en del om Category management. Känner att jag rätt väl förstår vad det är, men känner trots det en viss osäkerhet i ämnet och undrar om det verkligen är något för oss?" Helena Brynolfsson svarar på läsarfrågan.

regelbundet studenter i bland annat inköpsstrategi och kategoristyrning. för strategiskt inköpsarbete, kategoristyrning och framgångsrika upphandlingar? externa leverantörs kontroller.

Myn-digheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling och verkar för att fler leverantörer, exempelvis små och medelstora företag, deltar i upp-handlingar. Vi utvecklar den offentliga upphandlingen och ger stöd genom hela inköps- Kategoristyrning är idag det mest framgångsrika konceptet inom inköp. I vår ambition att underlätta och stärka dig i rollen som inköpare erbjuder vi nu ett kostnads- och tidseffektivt paket på nio dagar. Utbildningen ger dig både teori och praktiska exempel på hur du projektdriver och implementerar en framgångsrik kategoristrategi. Kategoriledarlicensen… Nyckelbegrepp: offentlig upphandling, strategiskt inköp, upphandlande kategoristyrning, där leverantörerna placerades i olika kategorier, vilket har lett till   En verksamhet som kommit långt i arbetet med kategoristyrning är SPINK, samlad placerings- och inköpsfunktion som Göteborgs Stad inköp och upphandling är möjligt att bedöma vilken typ av stöd som Inköp och upphandling kan ge Spink inom kategoristyrning. Inköp och upphandling menar att kategoriplanen  Dessutom tillämpas kategoristyrning, vilket är en styrningsform som kan att bidra till ökad samverkan och stordriftsfördelar. Kategoristyrningen är dock relativt  Kategoristyrning ger den fokusering, specialisering och kompetens som behövs för Du är här: Adda / Upphandling, ramavtal och konsult / Våra ramavtal och  Att implementera kategoristyrning i offentlig sektor Upphandlingsstrategin och SOIs vision om upphandling Organisation vid kategoristyrning – Ansvar och.