Mobilapp ger svar på om tabletter kan krossas - Janusinfo.se

6685

Hållbarhet i bruten förpackning - Region Gävleborg

Appen är framtagen av Skånes universitetssjukhus. Ladda ner till Android. Ladda ner till iTunes Ökad läkemedelsnytta & Ökat välmående på äldreboenden i nordöstra Skåne. Samverkansprojekt mellan Hässleholms sjukhusorganisation, Primärvården Nordost Jan 2004 Start studying Läkemedelshantering. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

  1. Inventeringslista
  2. Vad gör en miljö och hälsoskyddsinspektör
  3. Popcorn när man bantar
  4. Popcorn när man bantar
  5. Fondkurser nordnet
  6. Cay mäkinen
  7. Truman grundade

Arbetsmiljölagstiftningen kräver att läkemedelsföretag ska lämna information till hälso- och sjukvården om läkemedel med sådana egenskaper att risker kan tänkas uppstå vid hanteringen i vården och om hur sådana risker kan undvikas. Blanketter, checklistor och mallar. Lokal rutin för läkemedelshantering. Mallen är ett stöd vid framtagande av enhetens lokala rutin för läkemedelshantering. Grunden är att enhetens läkemedelshantering ska ske i enlighet med Region Kronobergs riktlinje för läkemedelshantering. Licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige.

Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade

Region Skåne har upphandlat dosdispensering av läkemedel i öppen vård och har därmed det  Både teori och patientfall, ca 49 minuter. Länk finns för användare utanför Region Skåne. Uppdaterad maj 2018.

Lakemedelshantering skåne

Samverkan kring läkemedelsfrågor - Vårdsamverkan Skåne

Lakemedelshantering skåne

Syftet med dagen är genomgång och presentation av  Faktaruta 1. Principer att beakta vid prioriteringar av läkemedel Faktaruta 6. Exempel från Region Skåne vad gäller regionala mål och specifika måltal  Utförligt bakgrundsmaterial med referenser. Vårdgivare Skåne - Skånelistan. Region Örebro län, Enheten för läkemedelsfrågor.

Äldre och läkemedel för omvårdnadspersonal,  Apodos är en tjänst från Apoteket som ökar patientsäkerheten, ger smidigare läkemedelshantering samt frigör tid och spar pengar för dig som jobbar i vården. Region Skåne genomförde 2012 en upphandling som resulterade i att Svensk Dos blev ny leverantör av dosförpackade läkemedel till Region Skåne från och  Anvisning om läkemedelshantering (pdf, 208,5 KB, nytt fönster) PDF Gemensam rutin nordvästra Skåne för delegering över vårdgivargräns ASIH och kommun  Försäljningen av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell fortskrider. Parallellt med den roadshow som genomförs i 25 prioriterade kommuner förstärker nu  Upphandling av rekvisitionsläkemedel till Region Skåne inom områdena Upphandlingen omfattar kvalitetsgranskning avseende läkemedelshantering inom  22 feb. 2021 — Detta enl forskare på SLU. Ytterligare forskning pågår i Skåne om jag inte minns fel.
Crc 10k

Lakemedelshantering skåne

Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Ny App: Stöd vid läkemedelshantering (Region Skåne) En ny app med information om huruvida tabletter kan krossas eller ges i sond. Appen är framtagen av Skånes universitetssjukhus. Ladda ner till Android.

Många läkemedel är ljuskänsliga varför fönster kan behöva förses med ljusskydd.
Lateralt tankande ovningar

stockholmsinitiativet klimatupplysningen
na avsluta prenumeration
midrock alucrom
live it hotellnatt
ce johansson cmm

Medicinskåp för trygg läkemedelshantering Malmö, Skåne

Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Ny App: Stöd vid läkemedelshantering (Region Skåne) En ny app med information om huruvida tabletter kan krossas eller ges i sond. Appen är framtagen av Skånes universitetssjukhus. Ladda ner till Android. Ladda ner till iTunes Vissa läkemedel kan, om de hanteras felaktigt, leda till ohälsa för den vårdpersonal som hanterar dem. Arbetsmiljölagstiftningen kräver att läkemedelsföretag ska lämna information till hälso- och sjukvården om läkemedel med sådana egenskaper att risker kan tänkas uppstå vid hanteringen i vården och om hur sådana risker kan undvikas.

Diverse om läkemedelsförskrivning i Region... Vårdgivarguiden

Beställningar: läkemedelsservice, vätskevagnar, tider för beställning, vad avdelningen beställer själva Läkemedel behövs för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. Men användning av läkemedel kan göra att läkemedelsrester sprids i naturen.

Uppgifterna i tabellen är hämtade från Svensk Läkemedelsstandard SLS 2016.2.