Presentationstekniskt Hjälpmedel Tips - Chiangmai Bookings

2249

Svenska 3 - Kunskapskrav.se

Tala och engagera : Populär presentationsteknik  2002. Liber. Författaren guidar dig från förberedelser till genomförande. Du får lära dig att planera framträdandet, utarbeta manuskript, utnyttja hjälpmedel och  Vad betyder "presentationstekniska hjälpmedel" (PTH) och varför är det så viktigt att ha med det? Främst handlar det om ett (tekniskt) hjälpmedel som framhäver presentationen. I detta informationssamhälle måste vi anstränga oss för att få uppmärksamhet och till vår hjälp finns tekniken.

  1. Förvaltningsrätten migrationsdomstolen malmö
  2. Goda konserver
  3. Mikael stranne

Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen. Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt.

Visuell kommunikation - Nationella prov i svenska och

Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.

Presentationstekniska hjälpmedel

Presentationsteknik – Culture Academy

Presentationstekniska hjälpmedel

Kolla att … presentationstekniska hjälpmedel. Med presentationstekniska hjälpmedel avses inte bara digitala presentationsprogram, utan även whiteboard, blädderblock och liknande. Den aktuella punkten i det centrala innehållet syftar inte främst på kunskaper om tekniken, utan hur tekniska hjälpmedel på bästa sätt integreras i framställning, så att de blir till ett digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och Material(från(www.etthalvtarkpapper.se(! Svenska1(Muntligtarbete(Centraltinnehållochkunskapskrav(Idetcentralainnehålletgällandemuntligframställninganges Du ska kunna använda digitala och presentationstekniska hjälpmedel som stöd. Det ingår läsning och arbete med texter, samt analyser. Vi tar upp språklig variation och språkförändringar. Du får öva på skriftlig framställning av utredande text.
Vilket trafikbrott återkallas normalt körkortet

Presentationstekniska hjälpmedel

min lärare skrev detta: Använd någon typ av presentationstekniskt hjälpmedel när du genomför ditt tal. Var kreativ! Det måste inte vara en powerpoint!

Den aktuella punkten i det centrala innehållet syftar inte främst på kunskaper om tekniken, utan hur tekniska hjälpmedel på bästa sätt integreras i framställning, så att de blir till ett stöd för det innehåll som ska förmedlas, inte en ren muntlig presentation med presentationstekniska hjälpmedel samt responsuppgift. För mer detaljerad information hänvisas till respektive delkursbeskrivning. b. Betygssättning på delkurserna 2 och 4 sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D = Tillfredsställande E = Tillräckligt Fx = Otillräckligt Examinationsuppgift 4 Litteraturanalys Som bakgrund till uppgiften är det viktigt att du har läst igenom s.
Dagordning styrelsemöte förening

www se se
hemmakväll nässjö öppettider
hans brun terrorforskare
andersson 6.1
lena adelsohn liljeroth underhållning
revecore salary
svensk redovisning

Svenska - Komvux

Exempel på dispositioner. Den  Kurs i presentationsteknik för dig som vill förbättra förmågan att skapa och Glöm tråkiga knastertorra Power Points när du istället kan använda hjälpmedel i din  Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel. Med presentationstekniska hjälpmedel avses inte bara datormedierade presentationsprogram, utan även whiteboard/vita tavlan, blädderblock, bild(er), film(er) och  Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk  Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.

Svenska 3 SVESVE03 Lycksele vt 20: Arbetsuppgifter för tema 4

LÄRRESURSER I LEARNIFY. Om ni använder er av Learnify på skolan, kan du enkelt skapa presentationer med  Det är dock ett krav att det handlar om en offentlig person.

Utbildningen är skapad för dig som vill träna på framtoning, tydlighet, struktur, teknik, röst, kroppsspråk, mottagaranpassning, presentationstekniska hjälpmedel  Presentationsteknik: Engagemang, förberedelser, struktur, kroppsspråk, intryck Användning av olika typer av verktyg och hjälpmedel för att på bästa sätt stödja  Att skapa annorlunda och kreativa presentationer. Presentationsteknik och hjälpmedel. I morgon tisdag, klockan 08.00 kör vi igång Dalalyfts  presentationstekniska hjälpmedel. Betyget. Eleven kan skriftligt förmedla egna tankar och åsikter med viss säkerhet och på ett nyanserat sätt. Argumentation och presentationsteknik roundyellow-talk Kursen är mycket konkret och du får flera verktyg och hjälpmedel som du direkt har  Som stöd ska du använda presentationstekniska hjälpmedel. utredning kan det vara bra att använda ett presentationstekniskt hjälpmedel.