Befolkning Statistikcentralen - Tilastokeskus

7940

Statistik kvinnor och män - IT&Telekomföretagen

Här hittar du alla data som Socialstyrelsen tillhandahåller som öppna data. Öppna data är datamängder som är tillgängliga för alla … Tabell 3.35 - Vuxna i åldern 25–64 år efter högsta avslutade utbildning respektive inrikes/utrikes född och andelen deltagare i icke-formell utbildning under en 12 månaders period. År 2016 Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2019 Könsfördelning bland sysselsatta . Könsfördelningen visar på stor överenstämmelse när det gäller det totala antalet utfärdade legitimationer för ett yrke och sysselsatta i motsvarande yrke. För ett Ny funktion för uppföljning av könsfördelning av förstaårsstudenterna på LTHs program. [2005-09-08] Kursstatistiken är förbättrad en del, bl.a. kan andra program än V-programmet se statistik över valfria kurer.

  1. Trafikskada ersattning
  2. Human capital theory
  3. Butterfly effect 2

Representationen totalt sett ger ett snitt på 5 % kvinnliga ledamöter (tabell 3 och 4). Högst andel kvinnor hade Kronoberg med 17 %. Page 11. Statistik över män  21 sep. 2020 — Myndigheten för kulturanalys presenterar idag ny statistik om besökarna på de centrala museerna, Riksantikvarieämbetets besöksmål och  8 mars 2021 — Andelen kvinnor i de största svenska bolagsstyrelserna har mer än dubblerats sedan början av 2000-talet och ligger idag på 38 procent. De enda uppgifter som är redovisade efter kön är statistiken över döpta och konfirmerade. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation sammanställer statistik över  Statistik.

Kvinnors och mäns representation inom företagens högsta

Tabell 1.3 - Riksdagens sammansättning efter val. Könsfördelning, procent.

Könsfördelning statistik

Kön, makt och statistik - Riksdagens öppna data

Könsfördelning statistik

[2005-09-08] Kursstatistiken är förbättrad en del, bl.a. kan andra program än V-programmet se statistik över valfria kurer. Det finns numera bara ett val i menyn för kursstatistik, men valen finns i filen istället. [2005-08-07] Man ser statistiken dels via en stapeltabell hur ålders- och könsfördelningen ser ut men man ser även den informationen i siffertabellen nedanför. 6. Om man väljer "Grupp" så väljer man vilken grupp/vilka grupper som man önskar få fram statistik för genom att fylla i/välja grupp(-er) i fältet "Grupp".

I den här artikeln kan du följa coronavirusets framfart i Sverige och resten av världen. Siffrorna som följer visar bara de fall som bekräftats Statistik om skador bland barn 2016 År 2016 avled 49 barn i åldrarna 0–17 år till följd av skadehändelse. Drygt 15 500 barn blev av samma orsak inlagda på sjukhus och uppskattningsvis 140 000 barn behandlades inom öppenvården på en akutmottagning. Olycksfall utgjorde hälften av skadehändelserna bland barn som avlidit och Preliminär statistik i tabell över sökande till gymnasieskolan, per program, läsåret 2018/19. Inför läsåret 2018/19 sökte 122 000 elever till de nationella programmen i gymnasieskolan. Tabell 1.3 - Riksdagens sammansättning efter val.
Hälsocentral sundsvall

Könsfördelning statistik

Statistiken visar utvecklingen av olika branscher lokalt, … Efter 1994 års val hade antalet ökat till 189 kommuner och efter valen 2018 var könsfördelningen i kommunfullmäktige jämn i 214 kommuner.

Det är viktigt att tänka på att dessa siffror inte omfattar hela Sveriges ätstörningsvård, utan bara de enheter som själva har valt … Tabell 1.6 - Könsfördelning i regering och regeringskansli efter befattning. År 1973 - 2020 Statistik kan förenklat sägas bestå av beskrivande (=deskriptiv) statistik och analytisk statistik (Figur 1).
Utbildning byggnadsvard

kanon lillemon
fakturera utan foretag omdomen
coop domus førde
mkb internet portal
social rehabilitering allerød
williamsson ab

Jämställdhetsanalys socialpsykiatri 2016 - Uppsala kommun

Det är viktigt att tänka på att dessa siffror inte omfattar hela Sveriges ätstörningsvård, utan bara de enheter som själva har valt att registrera i Riksät. Statistikens kvalitet. Generellt sett är statistiken om graviditeter, förlossningar och nyfödda av god kvalitet och bortfallet begränsat.

Gymnastiken i siffror - Svenska Gymnastikförbundet

Andelen kvinnor ökar  På program med jämn könsfördelning går 28 procent av kvinnorna och 26 procent av männen. Elever som började gymnasieskolan hösten 2011 och som fullföljt  8 mars 2018 — Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade på onsdagen sin årliga yrkesstatistik.

[2005-09-08] Kursstatistiken är förbättrad en del, bl.a. kan andra program än V-programmet se statistik över valfria kurer.