Pedagogiskt ledarskap - Pedagogisk forskning i Sverige

7188

Rektors ledarskap - 9789144083056 Studentlitteratur

Det är denna syn på pedagogiskt ledarskap som utgör kärnan för innehåll och utformning av Mittuniversitetets Fortbildning för rektorer. I skollagen definieras den kommunala huvudmannens ansvar för utbildningsområdet. Fullmäktige är huvud-man för verksamheten. Men genom det kommunala reglementet överförs ansvaret till styrelsen eller en nämnd. Inom utbildningsområdet är det vanligt att revisorerna granskar en nämnd eller kommunstyrelsen med ansvar för utbildningsfrågor. Vidare behandlas rektors strategiska arbete med verksamhetsutveckling och hur detta förhåller sig till ledarskap inom förskolans fält och tradition.

  1. Säng gavel
  2. Stammkunden englisch
  3. Sopimus

utses som har ett särskilt ansvar för den pedagogiska utvecklingen inom ett vis 8 jun 2017 Rektorernas förutsättningar för pedagogiskt ledarskap. Juni 2017 Rektors mandat och möjligheter att organisera sin verksamhet . rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för att ut-. 2.8 - Rektors ansvar MÅL - REKTOR SKA VARA EN GOD PEDAGOGISK LEDARE SOM genomförande, uppföljning och dokumentation av verksamheten. 4 sep 2017 Förskolechefens ledning: Om att ta ansvar för den pedagogiska verksamheten.

rapport nr1.pdf - Åmåls kommun

Utredare från Skolinspektionens samtlig regionala avdelningar har varit medarbetare i granskningen. I de olika läroplanerna betonas också rektors/förskolechefs ansvar som pedagogisk ledare, som bland annat innebär att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med … I rektors pedagogiska ledarskap ingår att förvalta och utveckla verksamheten i riktning mot att elevernas lärande, lärares lärande och rektors lärande ständigt utvecklas (Heldmark, 2011). Begreppet pedagogiskt ledarskap används flitigt av rektorer.

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Rektor i fokus : kunskap, värden och verktyg - Smakprov

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

» Rektor leder och utvecklar den samlade elevhälsan med fokus på förebyggande och främjande arbete.

Framför allt räcker inte tiden till för det pedagogiska ledarskapet, eftersom de administrativa och organisatoriska arbetsuppgifterna upptar en alltför stor del av rektorernas arbetstid. rektors betydelse för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Rektors uppgift är att skapa förutsättningar för en effektiv och kvalitativ verksamhet. Vidare ansvarar rektor för skolans resultat och att verksamheten ständigt utvärderas.
Odfjell drilling vacancies

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

1 Rektors mandat och möjlighet att organisera sin verksamhet . grund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska. av I Johansson · 2014 · Citerat av 3 — Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa.

Rektor ska som chef och pedagogisk ledare ansvara för undervisningens kvalitet; att varje enskild elev når så långt som möjligt i lärande och utveckling. Samtidigt kan denna vidgning av rektors roll orsaka spänning eftersom en norm är att rektor inte bör styra över den pedagogiska praktiken (Hallerström 2006) och Skolinspektionens avdelning i Lund har ansvaret för granskningen om rektors pedagogiska ledarskap, med Peter Ekborg och Viveca Serder som ansvariga enhetschefer. Utredare från Skolinspektionens samtlig regionala avdelningar har varit medarbetare i granskningen. Rektor tar ansvar för samverkan med andra skolor och ser skolsystemet som en helhet där den egna skolan är en del.
Bd fortessa hts user guide

sas resmål poäng
biblioteket höör
forsakringskassa login
svenska uppfinningar 2021-talet
indienfonder
landskapsarkitekt malmo

Kursplan, Rektors pedagogiska ledarskap - styrning och

Skolinspektionens avdelning i Lund har ansvaret för granskningen om rektors pedagogiska ledarskap, med Peter Ekborg och Viveca Serder som ansvariga enhetschefer. Utredare från Skolinspektionens samtlig regionala avdelningar har varit medarbetare i granskningen. I de olika läroplanerna betonas också rektors/förskolechefs ansvar som pedagogisk ledare, som bland annat innebär att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med … I rektors pedagogiska ledarskap ingår att förvalta och utveckla verksamheten i riktning mot att elevernas lärande, lärares lärande och rektors lärande ständigt utvecklas (Heldmark, 2011). Begreppet pedagogiskt ledarskap används flitigt av rektorer.

Rektors ledarskap och skolans resultat - pedagogiskt

sett att begreppet ”ledarskap för pedagogisk verksamhet” hade varit inarbetat i Rektor tar ansvar för både skolans struktur och kultur i syfte att bidra till högre  skolan, hälsofrämjande ledarskap, pedagogiskt ledarskap och arbetshälsa. Avhandlingen är en skolans verksamhet är det viktigt att lärarna är nöjda med sitt jobb. Denna En rektor bär ansvar från allt till utvecklingssamtal,. Granskning av förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap. 1 Rektors mandat och möjlighet att organisera sin verksamhet . grund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska. av I Johansson · 2014 · Citerat av 3 — Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa.

Inom utbildningsområdet är det vanligt att revisorerna granskar en nämnd eller kommunstyrelsen med ansvar för utbildningsfrågor.